Aanmelden Vrijwilliger

Dagen
Functie
Deelnemende kinderen (let op: ook aanmelden via het inschrijfformulier kind(eren) !!!)
Uw kind(eren) dient u aan te melden via het inschrijfformulier "aanmelden kind". (per kind 1 inschrijving) De bijdrage van € 12,00 per kind kunt u overmaken op: NL65 RABO 014.50.47.156 tnv St. Huttendorp Obdam-Hensbroek. met vermelding van:naam kind en deelnemersnummer, welke u ontvangt via een bevestigingsmail.(Let op: deze kan ook in de SPAM map binnenkomen!)